Over Sandra Meeuwsen

Sandra is directeur van het ‘Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition’ aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde eind 2020 aan de Vrije Universiteit Brussel op een filosofisch proefschrift over de ontologische wortels van de moderne sport. Promotor: Prof. Dr. Marc Van den Bossche. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Kritiek van de Sportieve Rede’.

Het doctoraat vormde de springplank naar de vestiging van het Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition (ESPRIT). ESPRIT brengt de academische disciplines samen, waarin binnen de Erasmus Universiteit wetenschappelijke kennis over sport is opgebouwd; op historisch, juridisch, bestuurskundig, sociaal-wetenschappelijk gebied, aangevuld met de medische kennis over (top)sport binnen het Erasmus Medisch Centrum.

Sandra Meeuwsen was zelf actief als (tri)atlete en trainer-coach na het afronden van haar Master Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1994 werkt zij op beleidsmatig en bestuurlijk vlak in de sport, te beginnen bij NOC*NSF (1994 – 2007). Vanaf 2008 is zij zelfstandig ondernemer en ondersteunt als interim-manager sportbonden, BVO’s, gemeenten en ministeries bij het ontwikkelen van sportbeleid. Deze werkervaring in het hart van de sport vormde de basis voor haar promotieonderzoek in de periode 2015 – 2020.