Promotie

De veel geroemde ‘kracht van sport’ kent helaas ook een keerzijde, waar de sport zich liever van afwendt: geweld, racisme, seksuele intimidatie, doping, matchfixing en ondermijning. Hoe valt deze bijzondere ambiguïteit van de moderne sport te begrijpen? Wat is de betekenis van de spanning tussen de productieve en destructieve krachten in de sport? En is een gezonde evolutie van de moderne sport nog wel mogelijk? In ‘Kritiek van de Sportieve Rede’, het doctoraatsproefschrift van Sandra Meeuwsen, staan deze vragen centraal. De studie bevat een archeologische analyse van de waarheidsproductie over sport vanuit drie dominante ontologische paradigma’s: de moreel prioritaire ‘sport-als-spel’ mythe, het agonale ‘sport-als-strijd’ paradigma en het verboden discours over ‘sport-als-seks’.

De verdediging vindt plaats op 24 september 2020 aan de Vrije Universiteit Brussel.

Kijk mee via Teams tussen 15.00 en 17.00 uur

Promotor: Prof. Dr. Marc Van den Bossche, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte VUB

Doctoraatsjury, bestaande uit:

  • Prof. Dr. Sonja Lavaert, VUB
  • Prof. Dr. Bart Vanreusel, KU Leuven (emeritus)
  • Prof. Dr. Martine Prange, Tilburg University
  • Professor Dr. Yoni Van Den Eede, VUB

Sandra Meeuwsen (Curaçao, 1966) ontdekte tijdens haar studie Filosofie aan de Radboud Universiteit (1984-1990) de baanatletiek (800 – 3000 m), vanaf 1992 verbreed naar de triathlonsport. In de laatste discipline presteerde zij in Nederland op top 10 niveau en was zij ook actief als trainer-coach. Sinds 1994 werkt zij als beleidsprofessional in de sport, eerst bij NOC*NSF en vanaf 2008 als changemanager voor landelijke beleidspartners, sportfederaties, gemeenten, sportbedrijven, provincies en ministeries. Daarnaast doceert zij wetenschapsfilosofie binnen de Master Strategy & Leadership (AOG School of Management) en de Executive MBA Sports & Health aan de Wagner Graduate School te Groningen.

Voorintekening op het proefschrift (€ 19,50) is mogelijk via onderstaand formulier.

Soulconsult bv is aangesloten bij ondernemerscoöperatie Harvey Bloom en de Vereniging Sport en Gemeenten.

Portretfoto: Robert Zwart
Foto cover proefschrift: Léon van Bon