De stilte in de Tractatus. Een analyse van de reflexiviteitsproblematiek in de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein

De stilte in de Tractatus. Een analyse van de reflexiviteitsproblematiek in de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein

Master Thesis, Faculteit Wijsbegeerte Radboud Universiteit Nijmegen (1990)