Professionalisering van managementtaken op verenigingsniveau, banenplan voor de sport