Professionalisering in de sport: geen woorden, maar daden.