Prof. Dr. Bart Vanreusel, emeritus Hoogleraar Sportsociologie, KU Leuven

“Dit doctoraat levert een essentiële bijdrage aan een kritische en begrijpende lezing van de eigentijdse moderne sport. Hoe komt het dat een cultureel fenomeen met een mondiale impact en erkenning als de moderne sport zo onvermogend  blijkt wanneer het gaat om zelfreflectie, zelfkritiek, zelfregulering en zelfcorrectie? Deze studie is sterk, tijdig, grondig en nodig. Een welkom tegengewicht tegen de vloed aan bestendigende en – vaak onbewust en onbedoelde – verheerlijking van de moderne sport. Wat zou ik dit graag gelezen hebben gedurende mijn actieve loopbaan!”