Prof. Dr. Sonja Lavaert, Hoogleraar Moderne en Politieke Wijsbegeerte, VU Brussel

“Complimenten voor dit hoogst relevante werk. Van binnenuit en met liefde, kennis en begrip voor het sportgebeuren werkt de auteur de zeer pertinente vraagstelling uit naar de relatie tussen het dominante waarheidsvertoog over moderne sport en de toenemende excessieve dimensie en instrumentalisering van sport. De auteur laat zich vergezellen door een reeks denkers waarvan twee in het bijzonder een belangrijke rol zijn toebedeeld: Agamben die de hermeneutische, of meer specifiek, archeologische weg ondersteunt en Spinoza die fungeert als fundament voor deze studie. Ik heb heel veel bijgeleerd van dit interessante proefschrift en ben daar dankbaar voor.”