Publicaties

Ungrounding Homo Ludens: On Agamben en Modern Sports

Artikel in wetenschappelijk vaktijdschrift: Sport, Ethics and Philosophy

Augustus 2021

Tussen voetbal vereren of verwerpen ligt heus ruimte om het op waarde te schatten

Artikel in de Volkskrant

Juni 2021

Topsport is niet alleen te verheerlijken

Essay in Het Parool

Oktober 2020

Kritiek van de sportieve rede

Proefschrift VUB

September 2020

Naar een kritiek van de sportieve rede

Artikel in filosofie tijdschrift,28 (5), 38-35

Oktober 2018

Sport impact magazine

Essay glossy over Impact Finance in de sport

Oktober 2017

Diverse columns en essays

Op www.sportknowhowxl.nl

2008 – heden

Ruimte voor beweging, ontmoeten, recreatie en sport

Artikel in ‘Recreatie & Toerisme

2006

Ruimte voor sport in Nederland tot 2020; cijfers en kansen

Onderzoeksrapport NOC*NSF

2005

Professionalisering in de sport: geen woorden, maar daden.

Artikel in ‘SPORT Bestuur & Management

2000

Professionalisering van managementtaken op verenigingsniveau; banenplan voor de sport

Beleidsnota NOC*NSF

1999

Van specialist tot allrounder; impulsen voor gemeentelijk sportbeleid

Beleidsdocument in opdracht van Min van VWS

1998

Professionalisering in de sport; voorzet voor beleid

Beleidsnota NOC*NSF

1998

Ruimte voor ontwikkeling

Beleidsnota NOC*NSF

1997

Kaders voor kader

Beleidsnota NOC*NSF

1995

Nietzsche en Bataille

Artikel in Uitgelezen (W. Bronzwaer, ed.)

1991

De stilte in de Tractatus. Een analyse van de reflexiviteitsproblematiek in de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein

Master Thesis, Faculteit Wijsbegeerte Radboud Universiteit

1990